cznové vydání
ennew edition
frnouvelle édition f
geKartenneuausgabe e
ruновое издание
sknové vydanie
cz

nové vydání

vydání kartografického díla, které oproti předchozímu vydání bylo doplněno nebo jinak upraveno

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována