czodvozená značka
enrepresentational symbol
frpictogramme m
geabgeleitetes Kartenzeichen s
ruнаглядные значки
skodvodená značka
cz

odvozená značka

kartografický znak (značka), jehož grafická podoba připomíná předmět, který na mapě zobrazuje; příkladem jsou symbolické nebo obrázkové (nárysné, siluetové) značky

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována