czopravené vydání
enrepaired edition
frédition f corrigée
geverbesserte Ausgabe e
ruулучшеное издание
skopravené vydanie
cz

opravené vydání

vydání kartografického díla, na němž byly opraveny chyby a nedostatky z předchozího vydání

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována