czplatné vydání
encurrent edition
frédition f en service
gegültige Ausgabe e
ruдействующее издание
skplatné vydanie
cz

platné vydání

vydání kartografického díla s novými údaji, které nahrazuje dílo dříve vydané a je doporučováno k používání náhradou za něj

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována