cztělesová značka, perspektivní značka
enperspective volume symbol
frsymbole m à trois dimensions
gekörperhaftes Kartenzeichen s
ruобъёмные значки pl
sktelesová značka, perspektívna značka
cz

tělesová značka, perspektivní značka

mapový znak (značka), který je vyjádřen perspektivním obrazem geometrického tělesa

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována