czvlastnosti papíru
enpaper characteristics
frcaractéristiques fpl des papiers
gePapiermerkmale spl
ruхарактеристика бумаги
skvlastnosti papiera
cz

vlastnosti papíru

vlastnosti různých druhů papíru z hlediska složení jeho hmoty, povrchové úpravy apod.

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 88 0124 České polygrafické názvosloví. Tiskové papíry
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována