czvyrovnávací zobrazení, kompenzační zobrazení
enarbitrary projection, aphylactic projection
frprojection f aphylactique
gevermittelnde Abbildung e
ruпроизвольная проекция, проекция с промежуточными свойствами
skvyrovnávacie zobrazenie, kompenzačné zobrazenie
cz

vyrovnávací zobrazení, kompenzační zobrazení

kartografické zobrazení, u něhož jsou zkresleny úhly, plochy a délky, tj. není konformní (stejnoúhlé), ekvivalentní (stejnoploché) ani ekvidistantní

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována