czzjasnění barvy
encolour lightening, color lightening
fréclaircissement m de couleur
geAufhellen s der Farbe
ruосветление краски
skzjasnenie farby
cz

zjasnění barvy

snížení sytosti barevného tónu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále