czzrnění (tiskové desky)
enpebbling
frgrenage m, grainage m
geKörnung e
ruзернение
skzrnenie
cz

zrnění (tiskové desky)

povrchová úprava monometalických tiskových desek pro ofsetový tisk; jejím smyslem je docílení většího povrchu tiskové desky pro přijímání vlhčícího roztoku v netisknoucích místech

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována