czzvláštní vydání
enspecial issue
frédition f particulière, édition f spéciale
geSonderausgabe e
ruспециальное издание
skosobitné vydanie
cz

zvláštní vydání

vydání kartografického díla pro určitého odběratele, k určité příležitosti nebo pro zvláštní okruh uživatelů

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována