czarch
ensheet
frfeuille f
geBogen r
ruлист
skhárok
cz

arch

list papíru většího formátu než je A4 (210 x 297 mm)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 88 0124 České polygrafické názvosloví. Tiskové papíry
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále