czautorský výtisk
enauthor's copy
frexemplaire m d'auteur
geAuthoren-Exemplar s; Authorexemplar s
ruавторский экземплар
skautorský výtlačok
cz

autorský výtisk

exemplář tiskoviny, který dostává její autor zdarma od nakladatelství na podkladě smluvního nároku (nakladatelské smlouvy)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále