czautorský výtisk
enauthor's copy
frexemplaire m d'auteur
geAuthoren-Exemplar s; Authorexemplar s
ruавторский экземплар
skautorský výtlačok
cz

autorský výtisk

exemplář tiskoviny, který dostává její autor zdarma od nakladatelství na podkladě smluvního nároku (nakladatelské smlouvy)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována