czimprimovaný rukopis
encopy ready for setting
frmanuscrit m bon à composer
gesatzreifes Manuskript s
ruрукопись готовая к набору
skimprimovaný rukopis
cz

imprimovaný rukopis

rukopis psaný strojem nebo tištěný, předem schválený objednavatelem k tisku (tzn. že není vyžadován objednavatelem náhled před tiskem textu)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále