czknižní složka
enbook section
frcahier m de livre, main m de livre
geLage e
ruтетрадь
skknižná zložka
cz

knižní složka

arch potištěného papíru, složený jedním nebo několika lomy na předepsaný hrubý formát brožury nebo knihy (atlasu)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ON 88 0127 Polygrafické názvosloví. Knihařství
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále