czparalelní lom, souběžný lom
enparallel fold
frpliage m parallèle, pli m parallèle
geParallelfalz r, Parallelbruch r
ruпараллельный фальц
skparalelný lom, súbežný lom
cz

paralelní lom, souběžný lom

druhý (popř. i další) lom, rovnoběžný s podélným lomem archu papíru; paralelní lomy se používají u mapových skládanek při jejich varhánkovitém (harmonikovém) uspořádání

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována