czpříčný lom
enchopper fold
frpliage m transversal, pli m transversal
geQuerfalz r
ruпоперечный фальц
skpriečny lom
cz

příčný lom

lom kolmý na podélný lom archu papíru (popř. i další s ním souběžné lomy)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována