czvývěsný arch
enadvance sheet, specimen sheet
frbonne feuille f
geAushänger r, Aushängebogen r
ruсигнальный оттиск
skvývesný hárok
cz

vývěsný arch

arch s dokončeným tiskem, který si tiskárna ponechává jako doklad a obvykle ukládá do svého archivu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále