czhustotní stupeň
endensity class
fréchelon m de densité
geDichtestufe e
ruступень плотности
skstupeň hustoty
cz

hustotní stupeň

stupeň, vyjadřující hustotu (denzitu) jevu zobrazovaného na mapě; příkladem je zobrazení areálů se stupněm hustoty osídlení v intervalu, ohraničeném jeho mezními hodnotami (např. od 10 do 50 obyvatel/km²)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále