czmagnetický sever
enmagnetic North
frnord m magnétique
geMagnetisch-Nord s
ruмагнитный север
skmagnetický sever
cz

magnetický sever

směr k severnímu magnetickému pólu Země vyznačený na mapě nebo určený magnetickou střelkou kompasu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována