czplstěncová strana papíru, lícová strana papíru
enpaper upperside, feltside, top side
frcôté m supérieur du papier
gePapieroberseite e, Papierfilzseite e
ruверхная сторона бумаги, лицевая сторона бумаги
sklícová strana papiera
cz

plstěncová strana papíru, lícová strana papíru

strana papíru, která při výrobě nepřichází do styku s papírenských sítem

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 88 0124 České polygrafické názvosloví. Tiskové papíry
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále