czabsorpce barvy
enink absorption
frabsorption f de l'encre, pénétration f de l'encre
geWegschlagen s der Farbe
ruпросачивание краски (через бумагу)
skabsorpcia farby
cz

absorpce barvy

pronikání tiskové barvy do papíru

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále