czazobarvivo
enazo dye
frcolorant m azoïque
geAzofarbstoff r
ruазокраситель
skazofarbivo
cz

azobarvivo

syntetické organické barvivo, které vzniká z diazoniových solí působením hydroxysloučenin (např. čpavkových par); princip se používá např. pro zviditelnění obrazu diazografických kopií

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována