czedice
enedition
frédition f
geAusgabe e
ruиздание
skedícia
cz

edice

1. vydání díla tiskem,
2. soubor publikací, vydaných podle jednotných kritérií,
3. výsledný text díla připravený editorem k vydání

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále