czfermež
envarnish
frvernis m
geFirnis r
ruолифа
skfermež
cz

fermež

základní pojivo původních typů knihtiskových a ofsetových barev

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 88 0125 Polygrafické názvosloví. Tiskové barvy
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále