czhalace
enhalation
frhalo m
geLichthofbildung e, Halobildung e
ruореолообразование, фотографический ореол
skhalácia
cz

halace

rušivý jev, vznikající zpětným odrazem světla od rubu filmové podložky a jeho rozptylem v citlivé vrstvě; projevuje se snížením ostrosti obrazu a vznikem paobrazu

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále