czhřbet atlasu
enatlas-back, backbone, shelfback, spine
frdos m d'atlas
geAtlasrücken r
ruкорешок атласа
skchrbát atlasu
cz

hřbet atlasu

část knižního svazku, která spolu s deskami pevně spojuje sešité složky (u šitého knižního bloku), popř. slepené listy (u lepeného knižního bloku)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ON 88 0127 Polygrafické názvosloví. Knihařství
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována