czhřbetní značka, hřbetní signatura
encollating mark, niggerheads
frindice m de collationnement
geRückensignatur e, Flattermarken epl
ruзнак сноски, подборочные метки
skchrbtová značka
cz

hřbetní značka, hřbetní signatura

znaménko vytištěné v lomu mezi první a poslední stránkou knižní složky; slouží pro optickou kontrolu úplnosti a správnosti snesení složek do knižního bloku

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ON 88 0127 Polygrafické názvosloví. Knihařství
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále