czspolehlivost mapy, věrnost mapy
enmap reliability
frcertitude f de carte, fiabilité f de carte, confiance f de la carte
geKartenzuverlässigkeit e, Kartentreue e
ruдостоверность карты
skspoľahlivosť mapy, vernosť mapy
cz

spolehlivost mapy, věrnost mapy

1: míra shodnosti mapy se stavem ve skutečnosti
2: důvěryhodnost ke skutečnostem, zobrazeným na mapě

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována