czsrovnatelnost měřítek
enscale comparability
frcomparabilité f des échelles
geMaßstabsvergleichbarkeit e
ruсравнивость масштабов
skporovnateľnosť mierok
cz

srovnatelnost měřítek

možnost vzájemného porovnání měřítek map podle měřítkových čísel

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována