czsystém kladu listů
ensheet lines succession
frsystème m de découpage des feuilles
geBlattschnittsystem s
ruсистема разграфки карт
sksystém kladu listov
cz

systém kladu listů

způsob dělení mapových listů následných měřítek u víceměřítkových mapových děl

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována