czsystém označování listů
ensheet numbering system
frsystème m de numérotation des feuilles
geBlattnummerierung e
ruноменклатура листов
sksystém označovania listov
cz

systém označování listů

způsob označování jednotlivých mapových listů u vícelistových mapových děl (např. u topografických map), sestávající zpravidla z kombinace alfanumerických znaků

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále