czsystém označování listů
ensheet numbering system
frsystème m de numérotation des feuilles
geBlattnummerierung e
ruноменклатура листов
sksystém označovania listov
cz

systém označování listů

způsob označování jednotlivých mapových listů u vícelistových mapových děl (např. u topografických map), sestávající zpravidla z kombinace alfanumerických znaků

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována