czlístkový rukopis
enmanuscript written on small cards
frmanuscrit m en cartes
geZettelmanuskript s
ruрукопись на отдельных листах
sklístkový rukopis
cz

lístkový rukopis

heslový rukopis, rozepsaný na jednotlivých lístcích a seřazený abecedně nebo v jiném pořadí (např. podle velikosti a typů písma); používá se často při tvorbě atlasových děl

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována