czmíšení barev
enmixing of colours, mixing of colors (US), mixing of inks
frmélange m des couleurs
geFarbmischen s
ruсмешение цветов
skmiešanie farieb
cz

míšení barev

1. mechanické spojování tiskových barev příbuzného fyzikálně-chemického složení před tiskem s cílem získání žádaných tiskových vlastností barev a jejich barevného odstínu
2. optické míšení barev při tisku, vedoucí k získání požadovaného barevného odstínu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále