cznávrh úpravy sazby
enlayout of composition, design of composition
frprojet m de la composition
geSatzentwurf r
ruмакет набора
sknávrh úpravy sadzby
cz

návrh úpravy sazby

rozvrh typografické úpravy sazby včetně určení druhů písem ve skutečné velikosti

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována