czpolygrafie, polygrafický průmysl
enprinting industry
frindustries fpl graphiques, art m graphique
gePolygrafie e, polygrafische Industrie e
ruполиграфия, полиграфическая промышленность
skpolygrafia, polygrafický priemysel
cz

polygrafie, polygrafický průmysl

výrobní obor, který reprodukuje a tiskem rozmnožuje psané, kreslené, tištěné nebo jinak zpracované předlohy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále