czreprodukce
enreproduction
frreproduction f
geReproduktion e
ruрепродукция, воспроизведение
skreprodukcia
cz

reprodukce

1: věrné napodobení originálu nebo předlohy různými technikami
2: technologické postupy, umožňující vyhotovení tiskových forem podle originálu nebo předlohy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována