czsítotisková barva
enscreen-process ink
frencre f sérigraphique
geSiebdruckfarbe e
ruкраска для трафаретной печати
sksieťotlačová farba
cz

sítotisková barva

disperze pigmentů a plnidel v různých druzích pojidel; barva musí mít takovou konzistenci, aby při tisku snadno procházela sítem, ale nerozlévala se

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 88 0125 Polygrafické názvosloví. Tiskové barvy
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále