cztypograf
entypographer
frtypographe m
geTypograf r
ruтипограф
sktypograf
cz

typograf

odborný pracovník v knihtisku

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována