czvýtisk, otisk
encopy
frimpression f, copie f
geDruck r, Abdruck r
ruоттиск
skvýtlačok
cz

výtisk, otisk

jednotka nákladu hotové tiskoviny

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále