czreprodukční předloha, obrazová předloha
enoriginal
frdocument m pour la reproduction
geReproduktionsvorlage e, Bildvorlage e
ruоригинал, оригинал изображения
skreprodukčná predloha, obrazová predloha
cz

reprodukční předloha, obrazová předloha

kresba, malba, fotografický snímek, tiskovina nebo jiná forma obrazu, určená k rozmnožení tiskem

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále