czreprodukční technika
enprocess of reproduction
frprocédé m de reproduction
geReproduktionstechnik e
ruтехника репродуцирования
skreprodukčná technika
cz

reprodukční technika

souhrn výrobních prostředků, materiálů a procesů používaných k fotografickému nebo jinému postupu reprodukování předlohy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována