cztextová předloha
entext copy
frtexte m d'origine, document m de texte
geTextvorlage e
ruтекстовый оригинал
sktextová predloha
cz

textová předloha

psaná, tištěná nebo jiná forma rukopisu v předepsané úpravě, určeného pro zhotovení sazby a rozmnožení tiskem

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována