czpolyvinylalkohol (PVA)
enpolyvinylic alcohol, polyvinyl alcohol
fralcool m polyvinylique
gePolyvinylalkohol r
ruполивиниловый спирт, поливинилалкоголь
skpolyvinylalkohol
cz

polyvinylalkohol (PVA)

plast, který se vyrábí kyselou nebo alkalickou hydrolýzou polyvinylacetátu; jde o bezbarvou ve vodě rozpustnou látku, která se v kartografické polygrafii používá jako základní substance kopírovacích vrstev

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována