czpřídavek (archů) papíru
enoversheets, overplus
frpasse f du papier
gePapierzuschuss r
ruнадбавка сверх тиража
skprídavok papiera
cz

přídavek (archů) papíru

technicky zdůvodněné zvýšení počtu archů, vkládaných do tiskařského stroje oproti stanovenému čistému nákladu tiskoviny; rozeznáváme
- přídavek papíru pro tisk, který slouží pro seřízení tiskařského stroje (nalícování barev, správné navalování tiskové barvy),
- přídavek papíru pro knihařské zpracování, který slouží pro seřízení chodu knihařských strojů

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována