czřez písma
entype design, type face design
frdessin m des caractères, style m des caractères
geSchriftschnitt r
ruхарактер шрифта
skrez písma
cz

řez písma

charakter kresby písma, daný jeho písmovými tahy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 88 0112 České polygrafické názvosloví. Sazba ruční, strojová a fotomechanická
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále