czřezací značky
entrimming mark
frmarque f à couper
geSchnittzeichen s
ruметка для резки
skrezacie značky
cz

řezací značky

znaménka, umísťovaná mimo čistý formát tiskoviny, která vyznačují rozměr tiskoviny po jejím oříznutí po tisku

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ON 88 0127 Polygrafické názvosloví. Knihařství
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále