czrozchod koleje
entrack gauge
frécartement m, largeur f de voie
geSpurweite e
ru
skrozchod koľaje
cz

rozchod koleje

vzdálenost pojížděných hran protilehlých kolejnicových pásů, měřená v rovině příčného řezu

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • vyhláška min. dopravy č. 577/2004 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována