cztraťová značka
enline mark
frrepère m de ligne
geLine Marke e
ru
sktraťová značka
cz

traťová značka

značka určená k informaci o traťových poměrech a k označení důležitých míst na trati, která nejsou označena jiným způsobem

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Vyhláška Ministerstva dopravy č. 577/2004 Sb.
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále